CRAN/E | R Packages from Rongqian Zhang

Rongqian Zhang

Author of 1 R package

Quick info

Rongqian Zhang has worked on 1 package so far. In total, Rongqian Zhang has worked with 11 other authors on those packages. Impressive teamwork!

Packages overview

TCIU

Package details

TCIU

Spacekime Analytics, Time Complexity and Inferential Uncertainty

Yongkai Qiu , Zhe Yin , Jinwen Cao , Yupeng Zhang , Yuyao Liu , Rongqian Zhang , Rouben Rostamian , Ranjan Maitra , Daniel Rowe , Daniel Adrian , Yunjie Guo , Ivo Dinov

Colleagues

Yongkai Qiu
Zhe Yin
Jinwen Cao
Yupeng Zhang
Yuyao Liu
Rouben Rostamian
Ranjan Maitra
Daniel Rowe
Daniel Adrian
Yunjie Guo
Ivo Dinov