CRAN/E | R Packages from Katerina Maria Kontouli

Katerina Maria Kontouli

Author of 1 R package

Quick info

Katerina Maria Kontouli has worked on 1 package so far. In total, Katerina Maria Kontouli has worked with 7 other authors on those packages. A true team player!

Packages overview

viscomp

Package details

Colleagues

Georgios Seitidis
Sofia Tsokani
Christos Christogiannis
Alexandros Fyraridis
Stavros Nikolakopoulos
Areti Angeliki Veroniki
Dimitris Mavridis