CRAN/E | R Packages from Jun Wang

Jun Wang

Author of 2 R packages

Quick info

Jun Wang has worked on 2 packages so far. In total, Jun Wang has worked with 13 other authors on those packages. Impressive teamwork!

Packages overview

SP2000
ggtrendline

Package details

SP2000

Catalogue of Life Toolkit

Liuyong Ding , Minrui Huang , Ke Yang , Jun Wang , Juan Tao , Chengzhi Ding , Daming He

ggtrendline

Add Trendline and Confidence Interval to 'ggplot'

Weiping Mei , Guangchuang Yu , Brandon M. Greenwell , Jiangshan Lai , Zhendu Mao , Yu Umezawa , Jun Zeng , Jun Wang

Colleagues

Liuyong Ding
Minrui Huang
Ke Yang
Juan Tao
Chengzhi Ding
Daming He
Weiping Mei
Guangchuang Yu
Brandon M. Greenwell
Jiangshan Lai
Zhendu Mao
Yu Umezawa
Jun Zeng